Considerations To Know About ФранцияНие знаем, че българите са готови да се принесат в жертва, само и само да не позволят на Иран да развива вредната ядрена енергетика, от която самите българи с толкова мъки успяха да се откажат, и да не позволят на иранския народ да ползва абсолютно егоистично енергийните ресурси, които има като залежи, и които абсолютно недемократично не желае да споделя с нас като западни партньори, а ни продава по най-долен търгашески начин, целейки собственото си забогатяване.

Да! Днес моят най-добър президентски съветник, а именно шамбалалайската програма за изготвяне на хороскопи, ми изписа буквално следното: “Днес имате огромна възможност за видни държавнически дела по отношение на енергийната ефективност. Наложително е да инвестирате последните си средства в саниране на сградата, която обитавате, което ще доведе до широк отклик сред хората, които ви наблюдават. За да постигнете успех, е наложително да действате със собствените си ръце. По време на санирането ще бъдете изложен на огромен натиск от страна на външни сили, нежелаещи вашата енергийна ефективност, но ще го преодолеете.

И в момента в страната се изграждат редица големи инфраструктурни проекти, които да позволят на останалите безстопанствени кучета от обезлюдените български градове и села да се стичат към малкото останали обитавани населени места в страната. Аз виждам (сутринта направих специален хороскоп на бездомните кучета), че до една-две години ще имаме специални седалки в градския транспорт за бездомните кучета, а така също и във влаковете и в метрото.

Другари! Нима вярвате, че е възможно всички да живеят нормално, когато единствената цел е да се трупат печалби за сметка на някой друг? Когато стремежът е да се печели все повече и повече за нечия чужда сметка? Стремежът към печалба е стремеж към ограбване, към използване на чуждото за собствено удоволствие и наслади. Днес печалбите са съсредоточени в малко на брой хора – намирате ли това за справедливо?

Защо смятате, че държавата може да управлява тези дейности по-добре от частника, който защитава своите собствени интереси и така прави всичко, за да трупа печалба? На нас ни е необходим растеж, растежът идва от увеличаването на печалбата на бизнеса и облагането му с едни разумни данъци, около които сме постигнали консенсус. Ако ВиК стане държавна, приходите от данъците на концесионера ще секнат – какво от това, че може да поевтинее водата? – същото е и с другите сфери. Защо да субсидираме БДЖ, Топлофикация или която и да е друга фирма и така да осигуряваме изкуствено занижени цени на услугите за населението – това е пагубно. Разбирате ли, пагубно. Всяка една социална функция е пагубна за държавата, всяка една.

Има и допълнителни икономически ползи за земеделието там, където се добива шистов газ, понеже поради гореспоменатото обогатяване на почвата изкуственото торене става излишно, а продукцията, както казахме, автоматично придобива статута на био-продукт, което ще направи вашите земеделски продукти търсени и добре заплатени на световната аграрна борса.

Млади и стари, мъже и жени, здрави и болни, всички ние сме на улицата за да защитаваме страната и съгражданите си от опита да бъдем превърнати в послушни роби на световните финансови структури. Ние знаем тяхната цел, тя не е просто да поробят нас, но и поколенията след нас. Те искат не просто да вземат всичко което притежаваме, те искат да ни отнемат бъдещето и да диктуват правилата по които ще живеят бъдните поколения.

Огромна популярност сред англичаните придоби очеркът на техния сънародник Едуард Стърнс, касаещ България.

Откъде? Откъде идват парите за джипове, любовници, екскурзии, разкош и удоволствия? Те идват от печалбата от вашия труд и от неспазването на законите. А откъде идва вашата мизерия, стрес и несигурност? – от ограбването на вашия труд, потъпкването на правата ви и безнаказаното престъпване на законите от страна на вашите капиталистически господари.

Десетки беззащитни банкови учереждения и изоставени на произвола на съдбата търговски центрове, паднаха жертва в неравната борба между

мазната баничка на М… on Български работодатели внасят…

Разбира се този нов свят имаше своите проблеми, но те се решаваха не съобразно необходимостта от печалба и финансова стабилност, а въз основа на задълбочено разискване на нравствената, етична и морална страна на въпроса. Но това е тема на друг разказ . . .

Те все още робуваха на представата, че парите се печелят чрез производството на стоки и услуги за потребление, докато всъщност печалбата бе възможна единствено и само, ако хората упражняваха труд и ако за това им се плащаше по-малко, отколкото бе действителната му стойност. Парите бяха въплъщение на ограбването more info на труда, а капиталистите не осъзнаваха, че когато изхвърлят тези, които ограбваха, няма да има кого да грабят.

Не правете бизнес с тези хора, не общувайте с тях, унищожете ги. Те сами ще се предават един друг и ще съдействат за собственото си унищожение. Толкова са прости.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *